HMC RESERVATIONS hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, partyservicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissements- rechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage.

De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten van HMC, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH. Afwijken van de UVH is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

In de UVH komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Definities
 • Toepasselijkheid
 • Totstandkoming van horecaovereenkomst
 • Algemene verplichtingen van het horecabedrijf
 • Verplichtingen van het hotelbedrijf
 • Verplichtingen van het restaurantbedrijf
 • Verplichtingen van het cafébedrijf
 • Verplichtingen van het horecabedrijf terzake zaalverhuur
 • Annuleringen
 • Waarborgsom en tussentijdse betaling
 • Omzetgarantie
 • Aansprakelijkheid van het horecabedrijf
 • Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
 • Afrekening en betaling
 • Overmacht
 • Toepasselijkheid recht en geschillen

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) kunt u hier downloaden.